Dobrodošli na stranicu o Via Dinarica mega planinarskoj stazi!

Ovdje ćete pronaći sve bitne detalje o Via Dinarica planinarskim stazama i turama, te informacije o raznovrsnim outdoor aktivnostima koje vam se nude u zemljama duž kojih se Via Dinarica proteže.
Izaberite svoju turu, pronađite odgovarajući smještaj, pogledajte koje znamenitosti i zanimljivosti možete posjetiti u okviru odabrane ture, informišite se o stanju na terenu, vremenu i o mnogim drugim detaljima.
Via Dinarica je put namijenjen planinarima, biciklistima, rafterima, alpinistima i drugim rekreativcima koji posjećuju Dinaride kao turisti, ali je takođe i platforma za razvoj i unaprjeđenje životnih uslova za ljude koji žive u Dinaridima.

Put Via Dinarica sastoji se od tri osnovna smjera - tri uporedne trase: Plava linija prati jadransku obalu povezujući primorski niz dinarskih planina, Bijela linija obuhvata visoke Dinaride, a Zelena linija unutrašnje Dinaride.