Planiraj putovanje do ove destinacije
Park za penjanje

Penjalište Bijela stijena - Bukovik

Park za penjanje · Western Balkans · 1.312 m
Odgovorni za ovaj sadržaj
Via Dinarica Verified partner  Explorers Choice 
  • Smjerovi
    Smjerovi
    Fotografija: Erkam Duraković, planinarenje.ba
Penjalište nadomak Sarajeva- Stijena je pogodna za Tradicionalno Penjanje.

1.BUKOVIČKI SMJER 

Prvi penjali: Maltarić Branislav i Taševac Nusret, 04.05.1974. god.

Ocjena: III, dužina 90m, 1,5h prvi penjači.

Opis: Markantnim SZ bridom, koji se nalazi na kraju lijevog dijela stijena, 10 metara do vrha zuba (k), koji je oko 2 metra odvojen od stijene, te bridom do neizrazite pukotine, pukotinom 7 metara, a zatim ponovo na brid i bridom do kose ploče (k) nakon ploče 5m štand, (e,e). Desno po razvedenoj stijeni s dobrim oprimcima na vrh. Osiguravalište na drvetu.

Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

2. FILOZOFSKI SMJER 

Prvi penjali: Muhić Sead, Mehmedika Sanjin i Kapetanović Muamer, 12.09.1999. god.

Ocjena: – V, dužina 90m   2h p.p.

Opis: Ulaz u smjer počinje 7 metara desno od smjeri BUKOVIČKI na kršljivoj ploči ispod zaobljenog zuba. Uz položenu ploču (e) penjati gore i malo lijevo od zuba, na izlazu iz ploče priječiti desno 2 metra. Dalje nastaviti preko travnatih i kršljivih polica  do raspukle ploče (k),zatim preko ploče gore i blago desno 10m do štanda (e,e). Od štanda kosom priječnicom 4m (k), zatim ravno gore do pod prevjes (k). Priječiti desno 2 metra do sredine prevjesa (k), te preko prevjesa ravno do vrha stijene. Osiguravalište na drvetu.

Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

3. SMJER CHILDFUCKER 

Prvi penjali: Mašnić Mirza i Kalajdžisalihović Haris, 12.09.1999. god.

Ocjena: V+,   dužina 90m  2,5h p.p.

Opis: Smjer počinje 15 metara desno od SZ brida, ispod kose glatke ploče. Po sredini ploče pravo gore 6 metara (e,e), dalje pravo gore po travnatim policama 10 metara (k) do tankog drveta. Odatle penjati desno  gore, kosim ispranim pločama i doći na štand pod blago prevjesnu rupičastu ploču 20 metara (k,k,). Zatim priječiti lijevo 5 metara prema grani (k). Odatle pravo gore 10 metara (k), priječiti desno koso (k) iznad prevjesne rupičaste ploče oko 6-7 metara, te ravno gore do vrha stijene. Osiguravalište na drvetu.

Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

4. SMJER INSOMNIA 

Prvi penjali: Mehmedika Sanjin, Kalajdžisalihović Haris i Mašnić Mirza, 22.07.1999. god.

Ocjena: V+,  dužina 90m,  2h p.p.

Opis: Smjer počinje ispod ispranih ploča u centralnom dijelu stijene. Penje se pravo gore 5 metara preko male ploče (k), zatim koso lijevo malim grebenom prema uočljivoj polukaminskoj pukotini lijevo od ploče. Dalje ući u pukotinu i penjati pravo gore 8 metara (e,e,) štand. Nastaviti gore po pukotini 2 metra (k), zatim nakon 5 metara (k,) izlaz iz pukotine, te pravo gore po travnatim policama oko 25 – 30 metara kroz razvedenu zajedu do prve grane (ispod vrha desno). Osiguravalište na drvetu.

Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

5. SMJER FIKCIJA 

Prvi penjali: Mačkić Naida i Duraković Erkam, 19.07.2014.

Ocjena:VI, A1, dužina 90m, 1,5h p.p.

Opis:Ulaz u smjer  u centralnom dijelu stijene, lijevo od drveta u stijeni. Penjati ravno gore preko kose ploče 3 metra, zatim travnatim terenom do najnižeg dijela centralne bijele ploče. Penjati ravno preko ploče držeći se lijevog ruba do pod crnu vertikalnu fleku na sredini ploče. Preći desno do fleke i penjati ravno gore (e,e) 10 metara preko poprečne pukotine na ploči, štand (e,e). Od štanda ravno gore (e,e) prema uskoj pukotini na lijevoj strani ploče, zatim pukotinom ravno gore do pod mali prevjes, preko prevjesa po kršljivim blokovima do izlaza iz stijene.Osiguravalište na drvetu.

Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

6. SMJER NESANICA
Prvi penjali: Gacić Jasmin i Josipović Denis, 07.10.2013. god.
Ocjena: V+, dužina 85 m, 2h p.p.
Opis: Ulaz u smjer u centralnom dijelu stijene desno od drveta koje raste iz velike rupe koja se nalazi 6-7 metara od staze, prema vrhu. Penjati ravno prema ploči pored drveta (k) do desnog ruba donje glatke ploče. Nastaviti ravno preko ploče držeći se desnog ruba do njegovog kraja.  Zatim nastaviti pravo gore preko rupičastog (izlokanog) dijela stijene do druge ploče. Penjati gore ravno desnim rubom druge ploče kroz široku pukotinu 5 metara do štanda (e,e). Od štanda ravno gore preko granja kroz pukotinu do glatkih položenih ploča. Preko ploča do pod prevjes, zatim ispod prevjesa priječiti desno do izlaza iz stijene. Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

7. SMJER FRIKCIJA
Prvi penjali: Duraković Erkam i Aškraba Dubravka, 12.06.2008. god.
Ocjena: V, dužina 85 m, 2h p.p.
Opis: Ulaz u smjer ispod hrapave ploče lijevo od drveta u podnožju stijene, 10 metara lijevo od jaruge. Penjati direktno preko hrapave ploče (e,e), nastaviti istim pravcem kroz položeniji dio stijene, pa u vertikalu (e) sve do štanda (e,e). Od štanda ravno gore preko razbijenih ploča 15 metara (k), zatim malo lijevo i gore preko glatke položene ploče sa ljuskama i škrapama do izlaza iz stijene. Osiguravalište na kamenim blokovima.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.
8. BOSANSKOHERCEGOVAČKI SMJER
Prvi penjali: Avdagić Senad i Burić Amer 23.06.2013. god.
Ocjena: V+, dužina 85 m, 2,5h p.p.
Opis: Ulaz u smjer pored lijevog ruba jaruge, na glatkoj ploči. Penjati ravno gore do prvog klina 4m, nastaviti po hrapavoj ploči koso u lijevo, oko 20 mtara do prvog štanda u rupi (k,k). Smjer dalje ide 1metar u lijevo prema pukotini, zatim vodi vertikalno 10 metara po hrapavoj ploči. Nakontih 10 metara, smjer skreće u desno 7-8 metara do širokog udubljenja u vertikalnoj stijeni, štand (e,e,k). Dalje smjer ide koso u lijevo po pukotini do položene glatke ploče, te preko ploče do pod prevjes, zatim ispod prevjesa priječiti desno do izlaza iz stijene. Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

9. SMJER SPECIJAL
Prvi penjali: Duraković Erkam i Aškraba Dubravka, 09.06.2008. god.
Ocjena: -VI, dužina 85m, 2h p.p.
Opis: Ulaz u smjer pored lijevog ruba jaruge, na glatkoj ploči. Penjati ravno gore preko ploče, nakon 4 metra (k), nastaviti direkno gore preko hrapave ploče do pod trokutasti prevjes, štand (e,e). Nastaviti direktno po razbijenim pločama i pukotinama do prevjesa pod položenom glatkom pločom (k). Preko prevjesa po ploči do izlaza iz stijene.
Osiguravalište na kamenim blokovima.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

10. SMJER LIGAMENT
Prvi penjali: Handžić Ismar i Gafić Jasmina 26.09.2013. god.
Ocjena: V+, A0, dužina 85m, 3 h p.p.
Opis: Ulaz u smjer na stjenovitom trokutastom podnožju jaruge. Rubom stijene pravo prema drvetu do ljuske, stati na travnatu policu, sa desne strane ostaje drveće. Od travnate police preći lijevo na ljusku, s ljuske  ispranom glatkom pločom u koso desno. Nastaviti glatkim pločama blago desno prema drveću, štand (e,e). Iz štanda pravo gore do kršljivih polica, preko polica ići blago lijevo do kompaktne stijene blažeg nagiba. Zatim lijevo koso do položene ploče, te vertikalno prema travi, travu zaobići s lijeve strane i po položenim pločama na izlaz iz stijene. Osiguravalište na kamenim blokovima.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

11. SMJER MALA MATURA
Prvi penjali: Lepir Almedin i Mešić Rizvo, 12.06.2008. god.
Ocjena: V+, dužina 85 m, 3h p.p.
Opis: Ulaz u smjer na stjenovitom trokutastom podnožju jaruge. Rubom stijene pravo prema drvetu, proći ispod drveta do vertikalne stijene. Penjati gore desno u koso po pločama i pukotinama. Štand (e,e) desno od drveća. Od štanda penjati ravno gore po razbijenim pločama do širokog udubljenja sa granjem u stijeni. Udubljenje zaobići s lijeve strane, te preko glatke položene ploče pod prevjes. Preko prevjesa na vrh stijene.
Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

12. SMJER JARUGA
Prvi penjali: Erkam Duraković-solo, 29.05.2014.
Ocjena: V, dužina 80m, 1h p.p.
Opis: Ulaz u smjer 10 metara desno od jaruge na položenim travnatim policama. Policama penjati do kompaktene stijene, zatim do prvog drveta koje se nalazi lijevo od uočljive kose pukotine u desnom dijelu stijena, štand na drvetu. Od štanda priječiti gore koso u lijevo preko jaruge, zatim lijevim rubom jaruge po kršljivim policama prema prevjesu, te desnim rubom prevjesa na vrh stijene. Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

13. ŠKOLSKI SMJER
Prvi penjali: Duraković Erkam i Panjeta Sanela, 13.07.2014. god.
Ocjena: IV+, dužina 80m, 1h p.p.
Opis: Ulaz u smjer 20 metara desno od jaruge na položenim travnatim policama. Penjati gore desno prema kosoj pukotini ispod velike vertikalne glatke ploče. Nakon 20 metara (k) ravno gore do pukotine, štand (e,e). Sa štanda priječiti lijevo kosom pukotinom oko 7-8 metara, oko 2 metra prije kraja pukotine (k), preko klina kroz mali prevjes preko kršljivih stjenovitih blokova do ploče, preko ploče do vrha stijene pod drvetom. Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

14. PREDŠKOLSKI SMJER
Prvi penjali: Duraković Erkam i Panjeta Sanela, 07.06.2014. god.
Ocjena: IV, dužina 60m, 1h p.p.
Opis:Ulaz u smjer pod malim grebenom lijevo od male jaruge. Penjati po grebenu do vrha, zatim lijevo do kose plohe, štand (e,e). Od štanda gore desno do široke pukotine koja se proteže s desna u lijevo gore. Penjati kroz pukotinu (k), preko granja do kamenih blokova. Preko blokova do vrha stijene. Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

15. SMJER VRTIĆ
Prvi penjali: Duraković Erkam i Panjeta Sanela, 07.06.2014. god.
Ocjena: III+, dužina 60m, 1h p.p.
Opis: Ulaz u smjer na kosim pločama desno od male jaruge. Penjati po 4 metra, zatim preći jarugu lijevo do kose ploče na grebenu (k), preko ploče gore desno, zatim priječiti desno preko kamenih blokova do štanda (e,e). Od štanda penjati desno gore do stjenovitog bloka, preko bloka 2 metra (k), zatim desno i gore preko kršljivih kamenih gromada do drveta. Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa vrha JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.


16. JARUGA – IZLAZNA VARIJANTA
Prvi penjali: Duraković Erkam i Panjeta Sanela, 20.06.2014. god.
Ocjena: III, dužina 35m, 1h p.p.
Opis: Nakon prve dužine smijari Jaruga, penjati ravno gore desnim rubom jaruge preko travnatih, pošumljenih blokova do izlaza iz stijene. Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa izlaza smijeri JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

17. VARIJANTA PREDŠKOLSKI - VRTIĆ
Prvi penjao: Mehić Samir, 27.09.2014. god.
Ocjena: III+, dužina 60m, 1h p.p.
Opis Opis: Prvu dužinu penjati smijer Predškolski do štanda smijeri Vrtić, a drugu dužinu nastaviti kroz smijer Vrtić. Osiguravalište na drvetu.
Silaz: Sa izlaza smijeri JI na markiranu stazu, odakle do Sedam vrela.

NAPOMENA PENJAČIMA: Ulazi svih smjeri su označeni malim trokutastim pločicama. Sve smjeri imaju uređene štandove ( dva spit-a, ili dva klina). Za ponavljanje smjeri potrebno je nositi nekoliko traka, nekoliko klinova, čokova i frend-ova. Penjati oprezno, stijena je izuzetno kršljiva.
Klinovi i ekspanzivci, za međuosiguranje, su na ključnim mjestima, a služe i kao orjentiri u smjerima, nemojte ih vaditi, zabijajte i vadite samo svoje klinove, ova stijena je uređena kao poligon za uvježbavanje alpinista i penjača (izrada međuosiguranja trakama, čokovima, friend-ovima, klinovima-zabijanje i izbijanje klinova).

 

Cijena:

No fee.

Profile picture of Olja Latinovic
Autor
Olja Latinovic
Ažurirano: mart 09, 2017

Javni transport

Ne postoji dikretna saobrađajna linija do Hotela Promaja, ali možete korisititi mini-bus iz Sarajeva, relacija Sutjeska - Nahorevo. Detaljan raspored vožnje dostupan je na ovom linku.

U Sarajevu također možete unajmiti taksi koji će vas dovesti do ove lokacije.

Kako doći?

Iz grada asfaltnim putem do sela Nahoreva (oko 6 km), zatim makadamskim putem iznad sela do platoa Uževice – prva kapija pred ulaz u Park prirode Bukovik (oko 2 km), zatim desno od kapije i kućice markiranom stazom do Sedam Vrela u podnožje Bijele stijene. Sijena je visoka oko 90 m, proteže nekih 300 m od sjevero-zapada prema  jugo-istoku, orjentirana je prema jugo-zapadu. Može joj se prići sa zapada i sa istoka. Penjačke smijeri počinju sa sjeverozapadne strane.

Parking

Vozilo možete ostaviti pored planinarske kuće "Hotel Promaja" ili pored puta.

Koordinate

DD
43.934460, 18.431920
DMS
43°56'04.1"N 18°25'54.9"E
UTM
34T 293877 4867799
w3w 
///venoms.jugglers.stoically
Arrival by train, car, foot or bike

Recommendations nearby

Planinarska staza · Bosna i Hercegovina
Nahorevo - Bukovik - Skakavac
recommended route Težina
Dužina 10,6 km
Trajanje 4:17 sati
Uspon 775 m
Silazak 776 m

Tura tehnički nije zahtjevna. Iako je duga oko 10 km uz pauzu u domu na Bukoviku nije je problem preći čak ni za osobe koje nisu navikle dugo hodati.

od planinarenje .ba,   Via Dinarica
Planinarska staza · Bosna i Hercegovina
BH-G Od Uževica preko 7 Vrela, vrhova Bukovik i Crepoljsko
recommended route Težina Lagana otvoreno
Dužina 19,7 km
Trajanje 3:15 sati
Uspon 694 m
Silazak 908 m

Prelijepa planinarska tura Sarajevskim Ozrenom i vrhovima Bukovik i Crepoljsko.

od Olja Latinovic,   Via Dinarica

Show all on map

Pitanja i odgovori

Postavi prvo pitanje

Imate pitanje u vezi ovog sadržaja? Ovo je pravo mjesto da ga postavite.


Recenzije

Napišite svoju prvu recenziju

Budite prvi koji će ostaviti recenziju i tako pomoći drugima.


Fotografije drugih korisnika


Penjalište Bijela stijena - Bukovik

71000 Sarajevo

Osobine

Mjesto za posjetiti
  • Sadržaj
  • Show images Hide images
Features
Maps and trails
  • 8 Putovanja u blizini