Share
Bookmark
Print
Plan a route here
Embed
Gorge

Kanjon Unca

Gorge · Bosnia and Herzegovina
Responsible for this content
Terra Dinarica Verified partner  Explorers Choice 
 • /
  Photo: Adnan Bubalo, Terra Dinarica
 • /
  Photo: Adnan Bubalo, Terra Dinarica
 • /
  Photo: Adnan Bubalo, Terra Dinarica
 • /
  Photo: Nacionalni park Una, Terra Dinarica
 • /
  Photo: Nacionalni park Una, Terra Dinarica
 • /
  Photo: Nacionalni park Una, Terra Dinarica
 • /
  Photo: Nacionalni park Una, Terra Dinarica

Kanjon rijeke Unac predstvalja prirodni geomorfološki fenomen.

Rijeka Unac izvire kao mlinski potok, ispod planine Šator na 876 m nadmorske visine, teče kroz klisuru Pojila, četiri kotline i tri daljnje klisure. Svojim tokom kroz Nacionalni park Una do Martin Broda teče najužom klisurom, negdje dubine i do 350 metara. Ukupni tok je oko 66 kilometara, te ima visinsku razliku od oko 450 metara.

Unac je prva velika pritoka Une koja svojom iznimnom čistoćom i hladnoćom oplemenjuje Unu, a isto tako je i dodatno rashlađuje. Unac se svojim tokom puni vodom iz desetak raznih pritoka i vrela. Ljeti zna u jednom dijelu presušiti, zbog smanjenog dotoka vode iz okolnih šumskih potoka, ostavljajući iza sebe mala jezera prepuna ribe. Taj dio puta Unac teče kao ponornica, izvirući zadnji put iz Crnog vrela, oko 3 kilometra prije ušća u Unu (Izvor: Nacionalni park Una - http://nationalpark-una.ba/bs/kategorija.php?id=6).

Kvartarni sedimenti pokrivaju najniže reljefne položaje u kanjonima rijeka Une i Unca, i njihovim širim dolinama. Prema svim obilježjima vrlo su raznovrsni. Najrasprostranjeniji su aluvijalni i koluvijalni nanosi, zatim močvarni sedimenti i taložine sedre.

Ekosistemi u kanjonu rijeke Une i njene pritoke Unca imaju manje-više refugijalno- reliktni karakter, a najveći broj paleoendema i tercijarnih relikata je zastupljen u ekosistemima pukotina karbonatnih stijena gornjeg dijela sliva Une i njene desne pritoke Unca.

U okviru gospodarenja šumama i šumskim zemljištem potrebno je osigurati zaštitu oskudnog tla izloženog eroziji, a osobito strmih padina u kanjonskim dijelovima vodotoka Une, Unca i Krke na kojima se nalaze šumske kulture četinara koje su izložene velikoj opasnosti od požara. 

Kanjon Unca od Crnog vrela do Bereka, predstavlja izuzetnu vrijednost, zbog geomorfoloških, hidrogeoloških, hidroloških osobitosti te bioraznovrsnosti. Zbog slabe istraženosti na ovom području tek predstoje dugoročni, detaljni istražni radovi kako bi se sve osobitosti registrovale, valorizovale te na odgovarajući način zaštitile. Ovo podrazumjeva i stalno praćenje svih procesa. U tu svrhu puno opravdanje imalo bi organizovanje jednog centra (kampusa) sa naučno-istraživačkom i obrazovnom funkcijom na svim nivoima obrazovanja (područje Rastoke).

Kanjon Unca od Martin Broda do Crnog vrela (koje je spomenik prirode) zavrjeđuje zaštitu u kategoriji specijalnog ihtioloških rezervata.

Ovo područje također omogućava čitav niz turističkih i sportsko-rekreativnih djelatnosti od ekoturizma (područje Luka i Rastoke), obilazaka u rekreativne i obrazovne svrhe (izvori, vrela, drage, morfološke znamenitosti i sl.), raftinga (u pojedinim dijelovima godine kada to hidrološke prilike dozvoljavaju) te ekstremnih sportova (Izvor: Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH 
''Sliv rijeke Une'' 2007. – 2027., Federalno ministarstvo prostornog uređenja).

outdooractive.com User
Author
Džana Bordanić
Updated: April 13, 2018

Public transport

Ovdje možete pronaći red vožnje za autobusku liniju: Sarajevo– Travnik – Jajce – Bihać.

Ukoliko idete iz Zagreba ovdje možete dobiti više informacija. 

Getting there

Nacionalni park Una nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, uglavnom na području općine Bihać, te u manjoj mjeri u općini Bosanski Petrovac i Drvar.

Nacionalni park Una proteže se uz granicu s Hrvatskom, a udaljen je svega 30-ak kilometara od Nacionalnog parka Plitvička jezera i 115 kilometara od Jadranskog mora.

Arrival by train, car, foot or bike

Routes through this place

Type
Name
Distance
Duration
Ascent
Descent
34.5 km
4:44 h
289 m
302 m
986.6 km
330:09 h
31398 m
30297 m
1730.1 km
552:02 h
48890 m
48812 m
Show in map

Nearby Points of Interest

 These suggestions were created automatically.

Questions & answers

Pose the first question

You have a question concerning this content? Here is the right place to ask it.


Reviews

Write your first review

Be the first to review and help others.


Photos of others


Kanjon Unca

Bosanska 1
77 000 Bihać
Phone +387 37 221 528

Qualities

Place to visit
 • 3 Routes nearby
Long Distance Hiking · Bosnia and Herzegovina

Kulen Vakuf - Martin Brod (SIGHTSEEING)

March 06, 2019
easy
34.5 km
4:44 h
289 m
302 m
by Eva Smeele,  EVAdinarica Project
Long Distance Hiking · Bosnia and Herzegovina

BOSNIA & HERZEGOVINA | MY Via Dinarica Green Trail

April 30, 2018
moderate
986.6 km
330:09 h
31398 m
30297 m
by Eva Smeele,  EVAdinarica Project
April 30, 2018
moderate
1730.1 km
552:02 h
48890 m
48812 m
1
by Eva Smeele,  EVAdinarica Project
 • 3 Routes nearby