Plan a route here
Gorge

Kanjon Unca

Gorge · Bosnia and Herzegovina · 321 m
Responsible for this content
Via Dinarica Verified partner  Explorers Choice 
  • Photo: Adnan Bubalo, Via Dinarica

Kanjon rijeke Unac predstvalja prirodni geomorfološki fenomen.

Rijeka Unac izvire kao mlinski potok, ispod planine Šator na 876 m nadmorske visine, teče kroz klisuru Pojila, četiri kotline i tri daljnje klisure. Svojim tokom kroz Nacionalni park Una do Martin Broda teče najužom klisurom, negdje dubine i do 350 metara. Ukupni tok je oko 66 kilometara, te ima visinsku razliku od oko 450 metara.

Unac je prva velika pritoka Une koja svojom iznimnom čistoćom i hladnoćom oplemenjuje Unu, a isto tako je i dodatno rashlađuje. Unac se svojim tokom puni vodom iz desetak raznih pritoka i vrela. Ljeti zna u jednom dijelu presušiti, zbog smanjenog dotoka vode iz okolnih šumskih potoka, ostavljajući iza sebe mala jezera prepuna ribe. Taj dio puta Unac teče kao ponornica, izvirući zadnji put iz Crnog vrela, oko 3 kilometra prije ušća u Unu (Izvor: Nacionalni park Una - http://nationalpark-una.ba/bs/kategorija.php?id=6).

Kvartarni sedimenti pokrivaju najniže reljefne položaje u kanjonima rijeka Une i Unca, i njihovim širim dolinama. Prema svim obilježjima vrlo su raznovrsni. Najrasprostranjeniji su aluvijalni i koluvijalni nanosi, zatim močvarni sedimenti i taložine sedre.

Ekosistemi u kanjonu rijeke Une i njene pritoke Unca imaju manje-više refugijalno- reliktni karakter, a najveći broj paleoendema i tercijarnih relikata je zastupljen u ekosistemima pukotina karbonatnih stijena gornjeg dijela sliva Une i njene desne pritoke Unca.

U okviru gospodarenja šumama i šumskim zemljištem potrebno je osigurati zaštitu oskudnog tla izloženog eroziji, a osobito strmih padina u kanjonskim dijelovima vodotoka Une, Unca i Krke na kojima se nalaze šumske kulture četinara koje su izložene velikoj opasnosti od požara. 

Kanjon Unca od Crnog vrela do Bereka, predstavlja izuzetnu vrijednost, zbog geomorfoloških, hidrogeoloških, hidroloških osobitosti te bioraznovrsnosti. Zbog slabe istraženosti na ovom području tek predstoje dugoročni, detaljni istražni radovi kako bi se sve osobitosti registrovale, valorizovale te na odgovarajući način zaštitile. Ovo podrazumjeva i stalno praćenje svih procesa. U tu svrhu puno opravdanje imalo bi organizovanje jednog centra (kampusa) sa naučno-istraživačkom i obrazovnom funkcijom na svim nivoima obrazovanja (područje Rastoke).

Kanjon Unca od Martin Broda do Crnog vrela (koje je spomenik prirode) zavrjeđuje zaštitu u kategoriji specijalnog ihtioloških rezervata.

Ovo područje također omogućava čitav niz turističkih i sportsko-rekreativnih djelatnosti od ekoturizma (područje Luka i Rastoke), obilazaka u rekreativne i obrazovne svrhe (izvori, vrela, drage, morfološke znamenitosti i sl.), raftinga (u pojedinim dijelovima godine kada to hidrološke prilike dozvoljavaju) te ekstremnih sportova (Izvor: Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH 
''Sliv rijeke Une'' 2007. – 2027., Federalno ministarstvo prostornog uređenja).

Profile picture of Džana  Bordanić
Author
Džana Bordanić
Update: April 13, 2018

Public transport

Ovdje možete pronaći red vožnje za autobusku liniju: Sarajevo– Travnik – Jajce – Bihać.

Ukoliko idete iz Zagreba ovdje možete dobiti više informacija. 

Getting there

Nacionalni park Una nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, uglavnom na području općine Bihać, te u manjoj mjeri u općini Bosanski Petrovac i Drvar.

Nacionalni park Una proteže se uz granicu s Hrvatskom, a udaljen je svega 30-ak kilometara od Nacionalnog parka Plitvička jezera i 115 kilometara od Jadranskog mora.

Coordinates

DD
44.494027, 16.141286
DMS
44°29'38.5"N 16°08'28.6"E
UTM
33T 590739 4927379
w3w 
///lifelong.annotation.animates
Arrival by train, car, foot or bike

Recommendations nearby

Kayaking · Bosnia and Herzegovina
Rafting & kayaking-family route-Una National park
recommended route Difficulty moderate
Distance 9.8 km
Duration 1:30 h
Ascent 13 m
Descent 22 m

RAFTING-KAYAKING Rafting and kayaking are the most exciting and the most frequent sports and recreational activities in the waters of the Una ...

1
from Nacionalni park Una,   Via Dinarica
Rafting · Bosnia and Herzegovina
Martin brod - Kulen Vakuf
Difficulty
Distance 10 km
Duration 1:07 h
Ascent 6 m
Descent 25 m

1
from Džana Bordanić,   Via Dinarica
Mountainbiking · Bosnia and Herzegovina
Izvor Krke
recommended route Difficulty easy
Distance 6.2 km
Duration 0:32 h
Ascent 14 m
Descent 212 m

A very short bike tour, only 5 km long, which runs through the Una National Park throughout Krka river course.

from Bojan Divcic,   Via Dinarica
Long distance hiking trail · Bosnia and Herzegovina
Kulen Vakuf - Mileta (Via Dinarica day 102)
recommended route Difficulty easy
Distance 7.5 km
Duration 2:19 h
Ascent 373 m
Descent 39 m

Hiking the Via Dinarica Green Trial in Bosnia and Herzegovina (2017). My version of a trail that is not a trail yet. For more information check ...

from EVA dinarica,   EVAdinarica Project
Long distance hiking trail · Bosnia and Herzegovina
Kulen Vakuf - Martin Brod (SIGHTSEEING)
recommended route Difficulty easy
Distance 34.5 km
Duration 9:30 h
Ascent 289 m
Descent 289 m

Hiking the Via Dinarica Green Trial in Bosnia and Herzegovina (2017). My version of a trail that is not a trail yet. For more information check ...

from EVA dinarica,   EVAdinarica Project
Mountainbiking · Bosnia and Herzegovina
National park Una-Osječenica cycling route
recommended route Difficulty
Distance 62.1 km
Duration 7:01 h
Ascent 1,111 m
Descent 1,111 m

The NP Una-Osječenica cycling route (round trip) is challenging, remote and unbelievably beautiful. 

from Nacionalni park Una,   Via Dinarica
Long distance hiking trail · Bosnia and Herzegovina
Mileta - Medno Polje (Via Dinarica day 103)
recommended route Difficulty easy
Distance 25.5 km
Duration 6:37 h
Ascent 253 m
Descent 288 m

Hiking the Via Dinarica Green Trial in Bosnia and Herzegovina (2017). My version of a trail that is not a trail yet. For more information check ...

from EVA dinarica,   EVAdinarica Project
Mountain tour · Bosnia and Herzegovina
Starom stazom na Veliku Oječenicu
recommended route Difficulty moderate Open
Distance 5.1 km
Duration 2:53 h
Ascent 855 m
Descent 1 m

Osječenica predstavlja glavnu planinarsku destinaciju u okolini Bosanskog Petrovca.

from KES Crni vrh,   Via Dinarica

Show all on map

Questions and answers

Ask the first question

Would you like to the ask the author a question?


Rating

Write your first review

Help others by being the first to add a review.


Photos from others


Kanjon Unca

Bosanska 1
77 000 Bihać
Phone +387 37 221 528

Special features

Place to visit
  • Content
  • Show images Hide images
Features
Maps and trails
  • 8 Routes nearby