Plan a route here Copy route
Hiking trail

Planinarska tura od Vlaškog polja (raskrsnica) do Pridvorice

Hiking trail
Responsible for this content
Via Dinarica Verified partner  Explorers Choice 
Map / Planinarska tura od Vlaškog polja (raskrsnica) do Pridvorice
m 1600 1400 1200 1000 800 600 14 12 10 8 6 4 2 km
Staza počinje sa vrha Vlaškog polja od raskrsnice za Pridvoricu i nastavak je staze koja ide od Kotlaničkog jezera.
Distance 15 km
4:55 h
332 m
991 m
Sa sjeverne strane Vlaškog polja je planina Dumoš sa oko 1880 mnv. Staza nastavlja u pravcu vrela Zlatac, a na 500 metara od raskrsnice, na sredini Vlaškog polja nailazi je izvor koji nikad ne presušuje i stabilne je količine vode. Nakon 1500 metara dolazimo do Zlatac vrela. Sam naziv govori da nije u pitanju obično vrelo. Nalazi se na zapadnom obodu Vlaškog polja, a sjeveroistočno je planina Dumoš. Iz stijene dužine 10-ak metara voda izvire iz tri izvora. Na 50 metara prije vrela nalazi se skupina od 20-30 stećaka. Staza se dalje spušta serpentinama prema Dobrom dolu. Stazu su ranije koristili lokalni stočari i stočari nomadi iz Hercegoovine. Danas je staza prilično zarasla, pa je na ovom dijelu vršena gušća markacija. Kroz Dobri do postavljena su i dva putokaza usmjerivača pravca. Sa zapadnog dijela Dobrog dola pruža se pogled na selo Dubravu, kanjon Neretve, te obronke visoravni Morine. Staza se nakon toga spušta strmo prema selu Dubravi starim uskim kolskim putem i u odličnom je stanju. Sa južne stane staze su vrhovi Dumoških stijena, a sa sjeverne obronci Drhtara (1970 mnv), a u podnožju ovih planina je izvor rijeke Krupac čiji se huk čuje još iz Dobrog dola. Ovo je takođe prirodno stanište divokoze, a u nižim dijelovima i srneće divljači. Pri silasku, kao i izlasku posebnu pažnju treba obratiti na dio gdje od Dobrog dola počinje spust prema selu Dubravi u dužini od 400 matara sa južne strane, gdje staza ide uz strmu ivicu kanjona. Staza zatim silazi u selo Dubravu, gdje je raskrsnica, te nastavlja prema selu Trnovica i dolazi do makadamskog puta koji ide iz pravca Uloga. Staza zatim nastavlja južno putnom komunikacijom prema Krupcu. Sa desne strane staze protiče rijeka Neretva. Rijeka Krupac, zejedno sa rijekom Pridvoricom je osnovna pritoka Neretve u gornjem toku, i sve je to još uvijek netaknuta priroda. Staza prelazi preko Krupca na mostu i nastavlja prema Pridvorici makadamskim putem u dužini od 6 km. Uz put ima više vrela i česama, a u kanjonu sa zapadne strane je rijeka Neretva. Staza završava u Pridvorici i spaja se sa stazom koja ide prema Kotlaničkom jezeru. Na ovoj stazi prije dvije godine postavljen je jedan sto sa klupama u Krupcu (Almasina luka), a ovih dana i kod izvora Pridvorice gdje se mogu odmoriti planinari, ribari, ljubitelji prirode i slično, a mogu se organizovati i izleti za grupe do 20-25 učesnika.
Profile picture of Naida Mandal
Author
Naida Mandal
Update: July 14, 2021
Highest point
1,608 m
Lowest point
767 m

Safety information

Pri silasku, kao i izlasku posebnu pažnju treba obratiti na dio gdje od Dobrog dola počinje spust prema selu Dubravi u dužini od 400 matara sa južne strane, gdje staza ide uz strmu ivicu kanjona. 

Start

Vrh Vlaškog polja, raskrsnica za Pridvoricu (1,606 m)
Coordinates:
DD
43.356115, 18.471694
DMS
43°21'22.0"N 18°28'18.1"E
UTM
34T 295111 4803466
w3w 
///conjunctive.vigilantly.cosmetic

Destination

Pridvorica

Turn-by-turn directions

Staza počinje sa vrha Vlaškog polja od raskrsnice za Pridvoricu i nastavak je staze koja ide od Kotlaničkog jezera. Sa sjeverne strane Vlaškog polja je planina Dumoš sa oko 1880 mnv. Staza nastavlja u pravcu vrela Zlatac, a na 500 metara od raskrsnice, na sredini Vlaškog polja nailazi je izvor koji nikad ne presušuje i stabilne je količine vode. Nakon 1500 metara dolazimo do Zlatac vrela. Nalazi se na zapadnom obodu Vlaškog polja, a sjeveroistočno je planina Dumoš. Na 50 metara prije vrela nalazi se skupina od 20-30 stećaka. Staza se dalje spušta serpentinama prema Dobrom dolu. Kroz Dobri do postavljena su i dva putokaza usmjerivača pravca. Sa zapadnog dijela Dobrog dola pruža se pogled na selo Dubravu, kanjon Neretve, te obronke visoravni Morine. Staza se nakon toga spušta strmo prema selu Dubravi starim uskim kolskim putem i u odličnom je stanju. Sa južne stane staze su vrhovi Dumoških stijena, a sa sjeverne obronci Drhtara (1970 mnv), a u podnožju ovih planina je izvor rijeke Krupac čiji se huk čuje još iz Dobrog dola. Pri silasku, kao i izlasku posebnu pažnju treba obratiti na dio gdje od Dobrog dola počinje spust prema selu Dubravi u dužini od 400 matara sa južne strane, gdje staza ide uz strmu ivicu kanjona. Staza zatim silazi u selo Dubravu, gdje je raskrsnica, te nastavlja prema selu Trnovica i dolazi do makadamskog puta koji ide iz pravca Uloga. Staza zatim nastavlja južno putnom komunikacijom prema Krupcu. Sa desne strane staze protiče rijeka Neretva. Rijeka Krupac, zejedno sa rijekom Pridvoricom je osnovna pritoka Neretve u gornjem toku, i sve je to još uvijek netaknuta priroda. Staza prelazi preko Krupca na mostu i nastavlja prema Pridvorici makadamskim putem u dužini od 6 km. Staza završava u Pridvorici i spaja se sa stazom koja ide prema Kotlaničkom jezeru. 

Note


all notes on protected areas

Public transport

Ne postoji javni transport do lokacije.

Coordinates

DD
43.356115, 18.471694
DMS
43°21'22.0"N 18°28'18.1"E
UTM
34T 295111 4803466
w3w 
///conjunctive.vigilantly.cosmetic
Arrival by train, car, foot or bike

Equipment

Basic Equipment for Hiking

 • Sturdy, comfortable and waterproof hiking boots or approach shoes
 • Layered, moisture wicking clothing
 • Hiking socks  
 • Rucksack (with rain cover)
 • Protection against sun, rain and wind (hat, sunscreen, water- and windproof jacket and suitable legwear)
 • Sunglasses
 • Hiking poles
 • Ample supply of drinking water and snacks
 • First aid kit
 • Blister kit
 • Bivy / survival bag  
 • Survival blanket
 • Headlamp
 • Pocket knife
 • Whistle
 • Cell phone
 • Cash
 • Navigation equipment / map and compass
 • Emergency contact details
 • ID
 • The 'basic' and 'technical' equipment lists are generated based on the selected activity. They are not exhaustive and only serve as suggestions for what you should consider packing.
 • For your safety, you should carefully read all instructions on how to properly use and maintain your equipment.
 • Please ensure that the equipment you bring complies with local laws and does not include restricted items.

Questions and answers

Ask the first question

Would you like to the ask the author a question?


Rating

Write your first review

Help others by being the first to add a review.


Photos from others


Distance
15 km
Duration
4:55 h
Ascent
332 m
Descent
991 m
Linear route Scenic Cultural/historical interest Flora and fauna Insider tip Healthy climate

Statistics

 • Content
 • Show images Hide images
Features
Maps and trails
Duration : h
Distance  km
Ascent  m
Descent  m
Highest point  m
Lowest point  m
Push the arrows to change the view