Impresum - Via Dinarica

Podaci o operateru

Osoba odgovorna za sadržaj u skladu s § 18 Abs. 2 RStV

Olja Latinovic, 71000 Sarajevo

Rješavanje sporova

Europska komisija pruža platformu za izvansudsko rješavanje internetskih sporova na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tehnologija

Outdooractive AG
Missener Straße 18, 87509 Immenstadt im Allgäu, Bayern